Nexe Logístic, professionals del transport a mida.
NEXE LOGÍSTIC és una empresa logística,
especialitzada en el transport de productes
d'alt valor
(+34) 930 153 369
C. Gregal / Pje. Gregal, Nave 2 / P.I. Can Volart
08150 Parets del Vallès (Barcelona)

Avís legal

Les presents Condicions Generals regulen l’ús d’aquesta pàgina web a Internet que “NEXE LOGÍSTIC, SCCL”, posa a disposició dels usuaris d’Internet, la utilització d’aquesta pàgina web: www.nexelogistic.com, implica l’acceptació de les presents Condicions Generals, que l’usuari ha de llegir cada vegada que es proposi utilitzar aquesta pàgina, perquè tant la pàgina en si com aquestes condicions estan subjectes a modificacions. L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels USUARIS i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella.

1.- Informació legal.
D’acord a l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (**LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures de impuls de la Sociedad de la Información, s’informa que la present pàgina web www.nexelogistic.com, pertany a “NEXE LOGÍSTIC, SCCL”, amb CIF nombre F66095431 i domicili social a C. Gregal amb Ptge. Gregal, Nau 2, P.I. Can Volart, 08150 Parets del Vallès (Barcelona), inscrita al Registro Territorial de Cooperativas amb el número 14287 i amb adreça de correu electrònic: com@nexelogistic.com

2.- Protecció de dades.
Totes les dades de caràcter personal que vostè faciliti a través de la pàgina web www.nexelogistic.com seran utilitzades per “NEXE LOGÍSTIC, S.C.C.L.” (Des d’ara NEXE LOGÍSTIC) exclusivament per millorar els serveis que NEXE LOGÍSTIC presta als usuaris i clients, així com per a finalitats de màrqueting. NEXE LOGÍSTIC, li garanteix la seguretat en la recollida, transmissió i emmagatzematge de les dades personals d’acord amb la naturalesa de tals dades i en compliment de la corresponent legislació en matèria de protecció de dades. NEXE LOGÍSTIC, no transferirà les seves dades personals a tercers, excepte a les altres entitats pertanyents a la xarxa de distribució i franquícies NEXE LOGÍSTIC, per atendre les necessitats dels usuaris a aquest web i dels seus clients.

En virtut de què es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament d’aquesta Llei . l’informem que les dades de caràcter personal, recollits voluntàriament en el formulari d’aquesta web o correu electrònic i acceptar el seu enviament, està autoritzant al fet que siguin incorporades a un fitxer propietat de NEXE LOGÍSTIC.

NEXE LOGÍSTIC, compleix estrictament el deure secret de les dades de caràcter personal i el tractament dels mateixos confidencialment, assumint, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. NEXE LOGÍSTIC, queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat si la informació facilitada voluntàriament, és incompleta, no veraç o irreal pels USUARIS d’aquesta pàgina web: www.nexelogistic.com

NEXE LOGÍSTIC, garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les oportunes relacions comercials i promocionals sobre els serveis d’aquesta empresa, amb vostè o l’entitat que vostè representa. No obstant l’anterior, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició disposats en l’esmentada Llei Orgànica, notificant-ho per escrit al responsable de Protecció de Dades de NEXE LOGÍSTIC, al C. Gregal amb Ptge. Gregal, Nau 2, P.I. Can Volart, 08150 Parets del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’adreça de correu electrònic:
com@nexelogistic.com

3.- Seguretat informàtica.
NEXE LOGÍSTIC, l’informa que aquesta pàgina no té virus ni programes espies.

4.- Introducció d’enllaços a la pàgina.
Els USUARIS d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquesta pàgina web hauran de complir amb les condicions que es detallen a continuació:
• L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
• Queda prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina o permetin la visualització dels seus continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina i, en qualsevol cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina, de manera que:

A. Produeixi error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència dels continguts
B. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial
C. Serveixi per aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi de NEXE LOGÍSTIC
D. De qualsevol altra manera que prohibit per la legislació vigent o atempti contra els usos i costums de bon fer professional que siguin de general acceptació a internet.
I. En cap cas s’ha d’expressar en la pàgina on se situï l’enllaç que NEXE LOGÍSTIC, ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
F. La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums o que resultin inadequats i entrin en conflicte amb l’activitat de NEXE LOGÍSTIC.

5.- Propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts de la pàgina: www.nexelogistic.com, són propietat intel·lectual de NEXE LOGÍSTIC, o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, linkats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat, sense l’ autorització prèvia i per escrit de NEXE LOGÍSTIC, mantenint en tot moment el “copyright” intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot ús o modificació del Material o dels continguts per a qualsevol altra finalitat diferent de l’autoritzat en les condicions generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright”, que protegeixen els drets d’autor.

6.- Legislació i fur.
La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competents els Tribunals de Barcelona, ​​als quals l’USUARI se sotmet expressament.